Giesmininkai. Bažnyčios

Girdžių parapijos bažnyčia ir kapinės : 1809-1994 m. kronika [Mašinraštis] / parengė Elena Damušienė ; nuotr. Pranciškaus Pociaus ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Girdžių filialas. – Gir-džiai, 1998. – 11 p. : iliustr.

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia. Parapija. Kunigai. Vargonininkai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Magdalena Danutė Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, 2000. – 18 p. : nuotr. Antra l. pusė tuščia.

Medžiaga apie Pašaltuonio kaimo giedorius [Rankraštis] / Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil. – Pašaltuonys, 1996. – 9 p. Susegti l., antra l. pusė tuščia.

Stakių šv. Antano Paduviečio bažnyčios istorija [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2005. – 119 p. : 90 nuotr., 3 dok-ų kopijos.

Prisiminimai apie Juozą Tumą-Vaižgantą, kunigavusį Stakiuose ; Kunigas Romualdas Macevičius ; Stakių giesmininkai.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.