Biografijos

Stasio Drotvino atsiminimai 1906-1970 / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1998. – 18 p. : 11 nuotr. S. Drotvinas – kaimo šviesuolis, pavasarininkas, bažnyčios tarnas, dirbęs kunigaujant J. Tumui-Vaižgantui.

Šimkaičių miestelio gydytojas ir poetas Eugenijus Gaučas [Mašinraštis] / parengė Jolanta Jucikaitė ; nuotr. Jolantos Jucikaitės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2005. - 34 p. + priedas [laiškai, diplomai].

Kazimieros Kazlauskienės gyvenimo prisiminimai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2002. – 6 p. : 3 nuotr.

Pranas Levenčius – pirmųjų pokario metų aktyvistas Raudonėje : Monografija [Mašinraštis] / parengė Viktorija Dūdėnienė ; Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialas. – Raudonėnai. – 1984. – 6 p. : nuotr.

Kybartų apyl. pirmininkas, Raudonės valsčiaus vykd. k-to instruktorius, ,,Raudonojo Spalio“ kol. pirmininkas, Kybartų kol. pirmininkas. Įr., antra l. pusė tuščia

,,Likime, manęs tu nepakeisi“ : Elenos Telišauskienės ir Onutės Čirvinskienės, Smalininkų krašto poečių, gyvenimo ir kūrybos kronika / parengė Birutė Norkienė ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 2003 m. – 11 p. : nuotr., laikr. str. iškarpos.

Karininko Vinco Rimavičiaus nužudymo byla [Mašinraštis] / parengė Jolanta Jucikaitė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2005. – 5 p. Apie Pirmojo pasaul. karo įvykius.

Karo veteranai : Žemaitės kol. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2002 .- 11 p. : 10 nuotr.

Šimkaičių miestelio poliglotas Vytautas Šauklys [Mašinraštis] / parengė Jolanta Jucikaitė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2004. – 53 p.

Žymūs Rotulių bibliotekos mikrorajono žmonės : Literatūros sąrašas / sudarė Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB Rotulių fil. – Rotuliai, . – 2 p.

Prisiminimai apie žydus, gyvenusius Stakiuose [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; nuotr. gautos iš Stasės Černiauskienės ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2003. – 9 p. : 3 nuotr.

Žmogus, prakalbinęs gamtą ir medį [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil. – Pašaltuonys, 2005. – 6 p. : 8 nuotr. Apie medžio tekintoją Joną Vaičkų.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.