IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Anelė Patašienė

Vasario 4 d. Anapilin išlydėta buvusi ilgametė bibliotekos darbuotoja Anelė Patašienė. Žiemą atėjusi į pasaulį (g. 1931 gruodžio 1 d. Pamituvio kaime Raseinių rajone), žiemą iš jo ir išėjo... Įgijusi vidurinį išsilavinimą, dirbo Jurbarko centrinėje sviesto-sūrių gamykloje. Ištekėjusi, gimus dukrai, nuo 1965 m. vasario 22 d. pradėjo dirbti Šilinės bibliotekos vedėja. Po bibliotekų centralizacijos, 1977 m. liepos 1 d. - Pilies I filialo vedėja, kur dirbo iki 1987 m. gegužės 29 d. Iš viso bibliotekai atiduoti 22 metai. Už gerą darbą buvo skatinta: 1970 m. apdovanota jubiliejiniu medaliu „Už šaunų darbą“, 1981 m. – Kultūros ministerijos garbės raštu. Dalyvavo visuomeninėje veikloje: nors ir nepartinė, bet buvo apylinkės deputate, Moterų tarybos nare, Liaudies kontrolės grupės nare. Pakviesta veteranė mielai atvykdavo į bibliotekininkų pasibuvimus.

Šeimyninį gyvenimą kūrė Pilies I kaime. Nelengvas buvo Anelės gyvenimas, bet dorais žmonėmis užaugino dukrą ir sūnų, kurį spėjo palaidoti. Didžiausias skausmas – amžinas išsiskyrimas. Tegul šį skausmą dukrai bei kitiems artimiesiems sumažins mūsų nuoširdi užuojauta.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas

NETEKTIS

IN MEMORIAM
Magdalena Danutė Maskolaitytė

M. D. Maskolaitytė
Šių metų lapkričio 15 d. Anapilin išėjo buvusi ilgametė Jurbarko viešosios bibliotekos darbuotoja Magdalena Danutė Maskolaitytė. Užjausdami artimuosius ir liūdėdami kartu su jais, prisimename, kokia Ji buvo ir ką po savęs paliko mums visiems.
Gimė 1935 m. rugpjūčio 6 d. Jurbarke. Einančią aštuntuosius metus tėvai Danutę (mes ją taip visada vadinome) leido į žydų pradinę mokyklą. Karas mokslus buvo nutraukęs, bet po jo Danutė vėl mokėsi, ir 1954 m. ji gavo Jurbarko vidurinės mokyklos baigimo atestatą.
Tuometinė mokyklos bibliotekos vedėja Liusė Kozikaitė pakvietė dirbti mokine bibliotekoje. Kiek pasimokiusi savarankiškam darbui išvyko dirbti į Viešvilės kaimo biblioteką. „Tėvynės“ kolūkis buvo vienas iš geresnių rajone, bet bibliotekai skyrė mažai dėmesio. Danutei teko dirbti įvairius darbus, net rinkti iš gyventojų valstybinę paskolą. Pasižymėjus sąžiningumu, jai buvo patikėtos Viešvilės apylinkės kasininkės pareigos.
Kadangi gyveno Jurbarke, 1957 m. perėjo dirbti arčiau namų į Šilinės kaimo biblioteką, kur darbavosi iki 1961 m. Tuo pat metu neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus valstybiniame universitete, kurį baigusi ir įgijusi aukštos kvalifikacijos bibliotekininkės specialybę, pradėjo dirbti Jurbarko rajoninėje bibliotekoje skaityklos vedėja, o nuo 1977 m., centralizavus rajono bibliotekas, paskirta Jurbarko rajono centrinės bibliotekos bibliografinio – informacinio skyriaus vedėja. Šias pareigas sąžiningai ir atsidavusiai ėjo iki 2001 m. Struktūrinių bibliotekos pertvarkymų metu Danutė tapo Skaitytojų skyriaus vyresniąja bibliografe – kraštotyrininke ir dirbo šį darbą iki 2006 m., kol išėjo „į užtarnautą poilsį“.
Danutei niekada nepakako veiklos tik tiesioginiame darbe, ji buvo aktyvi visuomenininkė. Vadovavo rajono kraštotyros draugijai, buvo neetatine ekskursijų vadove, komisijos prieš girtavimą sekretore, Centrinės bibliotekos profsąjungos kultūrinio – masinio darbo komisijos pirmininke, kraštiečių klubo sekretore, Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriaus nare. Dalyvavo literatūrinio klubo „Švieselė“ organizacinėje veikloje, dainavo Jurbarko kultūros centro moterų chore „Lelija“, Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios chore.
Jos iniciatyva 1993 m. prie Viešosios bibliotekos įkurtas literatūrinis klubas „Amžių varpas“, populiarinantis kraštiečio poeto Jurgio Baltrušaičio kūrybą. Iki 2002 m. Danutė buvo šio klubo pirmininkė. Jos pastangų dėka surengta daug renginių, skaitymų, parašyta straipsnių į rajono laikraštį „Šviesa“, išleista informacinių leidinių.
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Danutė aktyviai įsijungė į nevyriausybinės organizacijos „Caritas“ veiklą, buvo aktyvi savanorė. Su kunigu K. Skrinsku 1992 m. įkūrė Parapijos biblioteką. Rašė Jurbarko Švč,. Trejybės bažnyčios ir Jurbarko „Caritas“ istorijas. Danutės parengtas straipsnis „Jurbarko bažnyčia ir parapija“ patalpintas monografijoje „Jurbarkas. Istorijos puslapiai“, išleistoje 1996 m. Jurbarko rajono savivaldybės kultūros skyriaus istorijos ir kultūros leidinyje „Jurbarko kraštas“ 1999 m. publikuoti jos straipsniai „Giesmių pavilioti. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkai ir giesmininkai“ ir „Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia“.
Per tokį ilgą savo veiklos laikotarpį Danutė fiksavo Jurbarko kraštui svarbius įvykius, faktus, rinko, kaupė, sistemino medžiagą ir parengė apie 50 kraštotyros darbų, kuriuos galima rasti Viešojoje bibliotekoje.
Už gerą darbą Magdalena Danutė Maskolaitytė 1982 m. apdovanota LTSR kultūros žymūno ženklu, 1969, 1980,1985 metais – Kultūros ministerijos garbės raštais, 1973 m. – kultūros darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto garbės raštu, 1987 m. – „Darbo veterano“ medaliu, kitais apdovanojimais, jos nuotrauka 1989 m. buvo patalpinta rajono Garbės lentoje.
Jurbarko viešosios bibliotekos bendruomenė užjaučia artimuosius ir liūdi dėl netekties, visada prisimins Magdaleną Danutę Maskolaitytę vartydami jos parengtus kraštotyros darbus, skaitydami fonduose saugomus straipsnius, kurie visada bus mūsų krašto nematerialaus kultūros paveldo turtas.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė

Bibliotekoje susirinko filialų darbuotojai

Spalio 11 d. Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko  Jurbarko rajono filialų darbuotojų susirinkimas. Buvo aptarti svarbiausi mėnesio klausimai. Po jo dvi bibliotekos darbuotojos Aušrelė Vasiliauskienė ir Giedrė  Jasinskienė pasidalijo įspūdžiais apie kvalifikacinę kelionę „Biblioteka – mokymosi visą gyvenimą erdvė bendruomenei“, apsilankė Radovljicos, Krainj ir Izola miestų viešosiose bibliotekose, Slovėnijoje.

Jurbarko viešojoje bibliotekoje viešėjo ir mokymus „Kūrybiškumas bibliotekoje?“ vedė Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos rajono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vedėja Daiva Nakrošienė.

2016-10-11

Įvykių kalendorius

Vasaris 2018
Pr An Tr Ke Pe Še Se
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.


http://www.seo.mavi1.org http://www.mavi1.org http://www.siyamiozkan.com.tr http://www.mavideniz1.org http://www.mavideniz.gen.tr http://www.17search17.com http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com http://www.scriptencode.net http://www.scriptencode.org