Novelės vakarų kronika

2008 m. Dalyvavo rašytojai:G. Adomaitytė, St. Babonas, B. Jonuškaitė, Š. Navickis, V. Rudžianskas, D. Teišerskytė, aktorė L. Zorūbaitė. Novelės vakarą vedė rašytoja Violeta Šoblinskaitė. Jurbarko rajono meras A. Gudaitis paskelbė 2008 metų P. Cvirkos literatūros premijos laureatą Alvydą Šlepiką už novelių knygą "Lietaus dievas". V. Rudžianskas paskelbė savaitraščio "Nemunas" P. Cvirkos novelės konkurso (2007-2008) rezultatus ir apdovanojo laureatus: Šarūną Navickį, Stasį Baboną, Gintarę Adomaitytę, jiems įteikė diplomus ir savaitraščio "Nemunas" prenumeratą. Už geriausią moksleivišką šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinio (B. Jonuškaitės "Kregždėlaiškis") interpretaciją "Sidabrinio obuolio" prizu apdovanota moksleivė iš Vilniaus - Dovilė Kuzminskaitė. Aktorė Liucija Zorūbaitė perskaitė P. Cvirkos novelę "Viršaičiui ilgiausių metų linkėjo" (iš rinkinio "Saulėlydis Nykos valsčiuje"). Dalyvavo Seimo narys Bronius Pauža.

2009 m. Dalyvavo rašytojai - P. Cvirkos literatūros premijos laureatai: Mykolas Sluckis, Algis Henrikas Čigriejus, Birutė Jonuškaitė, Alvydas Šlepikas, kiti rašytojai - Aldona Ruseckaitė, Violeta Šoblinskaitė, Gasparas Aleksa, Vladas Kalvaitis, Dalia Teišerskytė, Viktoras Rudžianskas, aktorė Olita Dautartaitė, literatūrologai - Petras Bražėnas, Jūratė Sprindytė, Rimantas Skeivys, Eugenija Vaitkevičiūtė, literatūrinių interpretacijų konkurso nugalėtojos moksleivės iš Lazdijų ir Kauno Giedrė Dimšaitė bei Rūta Jakutytė, P. Cvirkos duktė Elena Pivoriūnienė, jos sūnus Aidas, P. Cvirkos proanūkiai Saulė ir Adomas.

Konferencija "Atpažįstamas ir nepažintas Cvirka" vyko Veliuonos Dienos centre. Perskaityti pranešimai: G. Aleksa "Petras Cvirka veliuoniečių akimis", P. Bražėnas "Petro Cvirkos romanai po dešimtmečių išbandymų", J. Sprindytė "Šiuolaikinė novelė:antikrizinės indikacijos", R. Skeivys "Petro Cvirkos novelė "Vartiklis": metafora, virstanti simboliu".

Prie kelio Kaunas - Jurbarkas ties posūkiuį Klangius atidengta ąžuolo skulptūra(autorius tautodailininkas Linas Saladis), o P. Cvirkos memorialinėje sodyboje - muziejuje Klangių kaime įrengtas P. Cvirkos literatūros premijos laureatų stendas. Veliuonos bažnyčioje vyko Šv. Mišios. Novelės vakarą Veliuonos kultūros centre vedė rašytoja Aldona Ruseckaitė. 2009 metų P. Cvirkos literatūros premiją Jurbarko rajono meras Ričardas Juška įteikė rašytojui iš Kelmės Vladui Kalvaičiui už novelių knygą "Svečias iš Magadano'. Moksleivių literatūrinės interpretacijos konkurso "Sidabro obuolys"prizininkėmis tapo Giedrė Dimšaitė ir Rūta Jakutytė.

2010 m. Dalyvavo rašytojai kraštiečiai: V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, V. Čepliauskas, kiti rašytojai - A. Ruseckaitė, A. Guščius. Svečiai tradiciškai aplankė P. Cvirkos gimtąsias vietas, gėrė gilių kavą Veliuonos krašto muziejuje, 2010 metų P. Cvirkos premijos laureatas pasodino ąžuoliuką rašytojų ąžuolų giraitėje. Novelės vakarą Veliuonos kultūros centre vedė rašytoja Aldona Ruseckaitė. Ji buvo pasveikinta ir asmeninio jubiliejauus proga. Jurbarko rajono meras Ričardas Juška paskelbė dešimtąjį P. Cvirkos literatūros premijos laureatą - kraštietį Vytautą Girdzijauską, kurio novelių knyga "Žiemos metafizika" pripažinta geriausia. Svečius ir klausytojus linksmino Jurbarko kultūros centro vaikų folkloro ansamblio "Pasagėlė" grupė (vadovė A. Mičulė).

Citata: "V, Girdzijausko patosas ir humanistinė mintis giluminiu būdu susisieja su individualiu autoriaus likimu, su patirtais paradoksais ir absurdais.. Autorius tariasi savąjį protą jau išlaisvinęs - nuo dogmų, paradoksų, absurdų, nuo tarnavimo materijai. Dabar, anot jo, eilė laisvėti ir protėti tiems, kuriems ir metaforiškai, ir publicistiškai adresuojama kritika bei satyrinės "anatemos". V. Girdzijauskas - maksimalistas, todėl klausia:įmanomas ar neįmanomas kitoks būvis, kitoks mąstymas, kitoks tarpusavio bendravimas? Kitoks žmogus? Radikaliai pasikeitusios sandaros ir sąmonės? Ne iš dangaus nykritusios, o savo pačių rankų ir išminties suraizgytos. Kliedesiai tai ar realios perspektyvos, kurių pradmenis dabar ir čia galime aptikti?" (A. Guščius. Avino išspirtas/Metai, 2010, Nr. 3)

2011 m. Novelės vakarų 35-metis. Dalyvavo rašytojai: Vladas Kalvaitis – 2009 metų P. Cvirkos premijos laureatas, kelmiškis; Birutė Jonuškaitė - 2002 m. P. Cvirkos premijos laureatė,  Aldona Ruseckaitė – rašytoja novelistė, poetė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė; Gintarė Adomaitytė – rašytoja novelistė; Dalia Teišerskytė – poetė, Seimo narė; Viktoras Rudžianskas – kultūros ir meno savaitraščio „Nemunas" vyr. redaktorius; Asta Plechavičiūtė – novelistė; Ieva Gudmonaitė – novelistė. Rašytojai ir svečiai sutikti prie ąžuolo skulptūros ties posūkiu į Klangius, aplankė P. Cvirkos memorialinę  sodybą -muziejų Klangiuose. Sodybos „šeimininkė" Kristina Ragaliauskienė, P. Cvirkos muziejaus prižiūrėtoja, rašytojo dukterėčia, vaišino kugeliu ir mėtų arbata. Svečiai paviešėjo ir Veliuonos dvaro rūmuoseįsikūrusiame Krašto muziejuje, pasivaikščiojo po Veliuonos kultūros paveldo objektus.

Novelės vakaras vyko Veliuonos kultūros centre, jį vedė rašytoja Aldona Ruseckaitė. Renginį rudeniškomis dainomis ir gitaros melodijomis papuošė Veliuonos A. ir J. Juškų vidurinės mokyklos dvyliktokės Iveta Baltrušaitytė ir Greta Andriulytė.

2012 m. Novelės vakarą vedė rašytoja Dalia Teišerskytė. Dalyvavo rašytojai: Vladas Kalvaitis, Gintarė Adomaitytė, Donaldas Kajokas, Jurgis Gimberis, Vytautas Račickas, Violeta Šoblinskaitė, Gasparas Aleksa, aktorė Olita Dautartaitė.

Petro Cvirkos literatūros premija įteikta rašytojui Gasparui Aleksai už knygą "Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė".

2014 m. Novelės vakarą vedė rašytojas Gasparas Aleksa. Dalyvavo rašytojai: Dalia Teišerskytė, Jurgis Gimberis,Viktoras Rudžianskas, Vidmantas Kiaušas - Elmiškis, Vytautas Girdzijauskas, Gvidas Latakas, Violeta Šoblinskaitė, rašytojo Šarūno Šimulyno našlė Violeta Šimulynienė. 

Svečiai tradiciškai apsilankė Petro Cvirkos memorialinėje sodyboje - muziejuje Klangių kaime, pirmą kartą buvo pakviesti į Gasparo ir Violetos Aleksų įkurtą muziejų "ArsTerra", kuriame veikia Šarūno Šimulyno memorialinė ekspozicija. 

Novelės vakaras vyko Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos salėje. Meninę programą paruošė Veliuonos kultūros centro meno mėgėjai. 

Petro Cvirkos literatūros premijos laureatu paskelbtas Jurgis Gimberis už knygą „Brauno judesiai".

Pirmą kartą pristatyta Violetos Šimulynienės įsteigta Šarūno Šimulyno premija dailininkui ir rašytojui Gvidui Latakui. Abu laureatai rašytojų giraitėje pasodino po ąžuoliuką.  Čia pastatytas Jurbarko tautodailininko Juozo Videikos išskaptuotas stogastulpis, žymintis šią ąžuolų giraitę bei skelbiantis visus P. Cvirkos premijos laureatus.

Parengė Nijolė Masiulienė
 

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.