Novelės vakarų kronika

2000 m. Dalyvavo rašytojai Vytautas Girdzijauskas, Algirdas Pocius, žurnalistas veliuoniškis Romas Masteika, lituanistikos studentė Daina Opolskaitė. Vakaras vyko Veliuonos krašto istorijos muziejuje. Koncertavo Armeniškių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis (vadovė A. Balsienė).

2001 m. Dalyvavo rašytojai: V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, G. Aleksa, V. Brazauskas, V. Morkūnas. Novelės vakaro svečiai aplankė P. Cvirkos sodybą – muziejų Klangiuose, susitiko su Vadžgirio skaitytojais. Pradėdamas vakarą Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlepševičius pasidžiaugė novelės vakarų pirmojo dešimtmečio renginiais, sutraukdavusiais daug daugiau žiūrovų, negu dabar. Ypač juos viliojo klojimo teatras, aktorių pasirodymai. Jis išreiškė viltį, kad Cvirkų klojimas bus atstatytas ir novelės vakarai ras savo vietą.

2002 m. Dalyvavo rašytojai: G. Aleksa, H. A. Ȍigriejus, V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, B. Januškevičius, B. Jonuškaitė. Svečiai sutikti P. Cvirkos sodyboje – muziejuje, susitiko su Vadžgirio bendruomene, aplankė Veliuonos kultūros paveldo objektus. Vakaras vyko Veliuonos kultūros namuose. Penktąja P. Cvirkos literatūrinės premijos laureate tapo Birutė Jonuškaitė už novelių knygą „Žalčių tiltas". Premiją įteikė Žemės ūkio ministerijos sekretorius V. Poliūnas. Jai taip pat pasodintas ąžuoliukas prie vidurinės mokyklos. Koncertavo Vadžgirio bendruomenės namų sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Lina Lukošienė).

2003 m. Dalyvavo rašytojai: Vytautas Girdzijauskas, Mykolas Sluckis, Laura Sintija Ȍerniauskaitė, Juozas Šikšnelis, Rimantas Ȍerniauskas, Algis Kuklys. Vilniečių rašytojų grupė susitiko su Vadžgirio skaitytojais, klaipėdiečiai aplankė P. Cvirkos sodybą – muziejų Klangių kaime, Veliuonos piliakalnius, kitus kultūros paveldo objektus. Novelės vakaro metu pasveikintas M. Sluckis 75-mečio proga. A. ir J. Juškų dainas atliko Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblis „Imsrė" (vadovė B. Bartkutė).

2004 m. Dalyvavo rašytojai: V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, V. Šoblinskaitė, G. Aleksa, Jaroslavas Melnikas, Aleksandra Fomina, Valentinas Sventickas. Svečiai tradiciškai apsilankė P. Cvirkos sodyboje – muziejuje, susitiko su Vadžgirio gyventojais. Šis novelės vakaras buvo skirtas Petro Cvirkos 95-mečiui. Veikė literatūros ir dokumentų paroda „Dramatiško laiko brandinta asmenybė". Parodyta A. ir J. Juškų vidurinės mokyklos moksleivių literatūrinė kompozicija. Demonstruoti videokamera filmuoti Veliuonos apylinkių vaizdai. Ištrauką iš P. Cvirkos romano „Meisteris ir sūnūs" skaitė P. Cvirkos giminaitis Veliuonos moksleivis Š. Ragaliauskas. Pasveikinta Veliuonoje gyvenanti rašytoja Violeta Šoblinskaitė 50-mečio proga.

2005 m. Dalyvavo rašytojai: V. Sventickas, E. Ignatavičius, H. A. Ȍigriejus, J. Aputis, G. Aleksa, V. Šoblinskaitė. Rašytojai buvo laukiami Klangiuose P. Cvirkos sodyboje – muziejuje, atsigėrė svetingos šeimininkės K. Ragaliauskienės paruoštos mėtų arbatos, ragavo sūrio ir medaus, be ko neapsiėjo nė vienas toks svečių sutikimas. Veliuonoje jie įkopė į piliakalnius, gėrėjosi Veliuonos vaizdais iš bažnyčios bokšto, krašto istorijos muziejuje aplankė senosios fotografijos parodą. Veliuonos kultūros namų salė negalėjo sutalpinti žiūrovų. Atvyko žmonės iš Viešvilės, Smalininkų, kitų rajono kampelių, grupė darbuotojų iš Tauragės viešosios bibliotekos. Šeštuoju P. Cvirkos literatūrinės premijos laureatu tapo Juozas Aputis už novelių knygą „Vieškelyje džipai". Premiją ir dovaną įteikė Žemės ūkio ministerijos atstovas V. Poliūnas. Koncertavo Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblis „Imsrė" (vadovė B. Bartkutė).

Citata: "Taigi novelė, apsakymas per pastaruosius keturiasdešimt metų ir seko, ir džiūvo, ir verkė, apsikabinęs mažąjį žmogų, o vis tiek liko gyvas ir, manyčiau, užtektinai gyvybingas." (J. Aputis)

"Kai nuo postmodernistinių mišrainių tampa atgrasu, norisi gryno maisto. Imu skaityti naują Juozo Apučio knygą „Vieškelyje džipai". Ir štai gaunu duonos ir vandens, ir duona dar patepta medumi. Džiaugiuosi, kad novelių rinkinys storas, fundamentalus, kad ne kartą atsiversiu, kai būsiu pamiršusi, kaip gali skambėti lietuvių literatūros kalba". (J. Sprindytė, ,,Literatūra ir menas", 2005 liepos 15 d.)

2006 m. Novelės vakarų Veliuonos krašte trisdešimtmečio šventė. Dalyvavo rašytojai:V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, R. Masteika, B. Jonuškaitė, A. H. Čigriejus, J. Aputis, P. Venclovas, D. Mušinskas, N. Raižytė, G. Aleksa, V. Šoblinskaitė. Svečiai aplankė P. Cvirkos memorialinę sodybą - muziejų, Veliuonoje grožėjosi piliakalniais, Nemunu, aplankė Krašto muziejų, užveistą rašytojų ąžuolų giraitę. Novelės vakarą Veliuonos kultūros centre vedė rašytoja Violeta Šoblinskaitė, pavertusi jį spektakliu, o rašytojus - jo dalyviais. Koncertavo Jurbarko kultūros centro akustinės muzikos grupė ,,Vėjūkas" (vadovė A. Mičulė). Rajono meras A. Zairys įteikė padėkos raštus. Dalyvavo Seimo narys Sailius Lapėnas.

2007 m. Dalyvavo rašytojai: D. Teišerskytė, V. Rudžianskas, N. Raižytė, A. Ruseckaitė, R. Vinciūnienė, V. Kiaušas - Elmiškis, J. Gimberis, literatūrologė E. Vaitkevičiūtė. rašytojai kaip kasmet aplankė gimtąsias P. Cvirkos vietas, pasivaikščiojo po Veliuoną. Novelės vakarą vedė literatūrologė Eugenija Vaitkevičiūtė. Vakaro metu pagarsintos novelę puoselėjančios iniciatyvos: pasirašytas kultūros ir meno savaitraščio "Nemunas" ir Veliuonos krašto bendruomenės, kitų geros valios žmonių susitarimas bei paskelbtas G. Aleksos ir V. Šoblinskaitės inicijuotas interpretacijų konkursas B. Jonuškaitės knygai "Kregždėlaiškis".

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.