Novelės vakarų kronika

1990 m. Dalyvavo rašytojai: R. Kašauskas, A. Samulionis, aktorė Virginija Kochanskytė. Šiais metais literatūrinis susitikimas Klangiuose buvo skirtas lietuvių išeivijos kūrybai pažinti.
Rašytojas R. Kašauskas ir kritikas A. Samulionis kalbėjo apie išeivijos rašytojus, vertino jų kūrybą kaip naują mūsų tautos literatūros versmę. Aktorė V. Kochanskytė skaitė K. Bradūno, Aisčio, B. Brazdžionio poeziją. Jurbarko liaudies teatro klojimo trupė parodė Vydūno pasaką vaikams ir suaugusiems „Sigutė" ( režisierė D. Samienė). Tautines dainas dainavo Juodaičių saviveiklininkės.

1991 - 1992 - 1993 metais novelės vakarai Klangiuose neįvyko.

Citata: „Naivu būtų manyti, kad per tuos metus esame neatpažįstamai pasikeitę. Liko mumyse senų, deformuotų ir net apnuogintų vertybių ilgesio, sunku mums pasverti savą literatūrą, kuriai buvo lemta gyvuoti okupuotoje Lietuvoje. Pajutę senų gyvenimo formų prisilietimą, turime pabusti, gal net dykuma paversti savo rankraščius. Bet gyventi drauge ir gaivinti amžinąją pareigą – byloti tiesą, gėrį, grožį." (Vytautas Martinkus, 1994)

1994 m. Po trejų metų pertraukos bandoma grįžti prie novelės vakarų tradicijų. Cvirkų sodybos kluonas, kuriame vykdavo novelės vakarai, neatlaikęs metų naštos ir vėtrų, sugriuvo, todėl šių metų literatūrinis susitikimas vyko Veliuonos kultūros namuose ir įvardintas kaip Veliuonos krašto kaimo rašytojų šventė. Dalyvavo rašytojai ir literatai: V. Pancernienė, O. Ȍirvinskienė, S. Liutvinavičius, A. Danisevičiūtė, Š. Šimulynas. Dainavo Dalia Jonušauskienė ir Birutė Bartkutė iš Jurbarko kultūros rūmų.

1995 m. Dalyvavo rašytojai ir literatai: V. Girdzijauskas, V. Dautartas, K. Federavičius, V. Pancernienė, O. Ȍirvinskienė, S. Liutvinavičius, V. Kutkevičius, A. Danisevičiūtė. Šį kartą novelės vakaras vyko Veliuonos A. ir J. Juškų vidurinėje mokykloje. Koncertavo ansamblis „Veliuonietis" (vadovė A. Baublienė), vidurinės mokyklos šokių kolektyvas (vadovė A. Stankuvienė).

1996 m. Novelės vakarų dvidešimtmetis. Dalyvavo rašytojai: Valentinas Sventickas, Jonas Mikelinskas, Vytautas Girdzijauskas, Henrikas Algis Ȍigriejus, aktorius Vladas Bagdonas. Šventė vyko Veliuonoje, kuri garsi ne vien istorija, literatūrinėmis tradicijomis, gražiausiomis sodybomis. 1996 m. ji pripažinta kaip geriausiai besitvarkanti seniūnija rajone ir apskrityje. Rašytojai skaitė savo naujausius novelistikos kūrinius. Aktorius V. Bagdonas skaitė H. A. Ȍigriejaus noveles. Trečiuoju Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatu tapo Henrikas Algis Ȍigriejus už novelių knygą „Sugrįžusi upė". Premiją ir padėkos raštą rašytojui įteikė Žemės ūkio ministerijos sekretorius J. Panomariovas.

1997 m. Dalyvavo rašytojai: Vytautas Bubnys, Vytautas Girdzijauskas, Vytautas Martinkus.

Jurbarko K. Glinskio teatras suvaidino H. Vicherto pjesę „Šaktarpis".

1998 m. Dalyvavo rašytojai: V. Girdzijauskas, V. Sventickas, K. Arlauskas, Š. Šimulynas. Svečiai aplankė P. Cvirkos sodybą – muziejų Klangiuose, Čia buvo pavaišinti kaimišku sūriu, medumi, obuoliais. Novelės vakaras vyko Veliuonos kultūros namuose. Koncertavo Tamošių kultūros namų armonikierės ir šokėjos.

1999 m. Dalyvavo rašytojai: E. Ignatavičius, J. Liniauskas. Mirus rašytojui Šarūnui Šimulynui, jam atstovavo žmona V. Šimulynienė. Ketvirtuoju Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatu pripažintas Šarūnas Šimulynas (po mirties) už novelių romaną „Tėvonija". Premiją rašytojo žmonai įteikė Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento direktorė V. Žostautienė. Prie Veliuonos A. ir J. Juškų vidurinės mokyklos tą dieną pasodinti keturi vardiniai ąžuoliukai – visiems laureatams. Svečiai aplankė P. Cvirkos sodybą – muziejų Klangiuose, Veliuonos dvare įsikūrusį krašto istorijos muziejų, bibliotekoje – literatūros parodą, skirtą P. Cvirkos 90-mečiui. Ansamblio „Veliuonietis" vokalinė grupė atliko brolių Juškų dainas. Veliuonos kultūros namų dramos būrelis parodė spektaklius – P. Cvirkos pasaką „Lapė karalienė" ir Fromo – Gužučio „Gudri našlė" (režisavo R. Mačiulaitienė).

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.