Novelės vakarų kronika

1984 m. Dalyvavo rašytojai: Petras Dirgėla, Laimonas Inis, Vytautas Misevičius, Algirdas Pocius, Vytautas Rimkevičius, Romas Sadauskas. Aktoriai: J. Kavaliauskaitė, D. Kazlauskaitė, A. Bružas, V. Eidukaitis. Pirmą kartą kūrybinės grupės nariai išsisklaidė po rajono kampelius, kur vyko susitikimai su kaimo žmonėmis. J. Žemaitės kolūkyje pabuvojo A. Pocius, P. Dirgėla ir aktorė J. Kavaliauskaitė, Eržvilko kolūkyje – V. Rimkevičius ir aktorius A. Bružas, Pašaltuonio kolūkyje – V. Misevičius, R. Sadauskas ir aktorė D. Kazlauskaitė. Šiais metais Žemės ūkio ministerija ir žemės ūkio darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas įsteigė Petro Cvirkos literatūrinę premiją už aukšto meninio lygio kūrinius, atspindinčius Lietuvos kaimo dabartį ir tradicijas. Numatyta premiją skirti kas treji metai, įteikiant diplomą. Pirmuoju Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatu tapo rašytojas Vytautas Rimkevičius už novelių romaną „Girėnai". Premiją įteikė Žemės ūkio ministro pirmasis pavaduotojas S. Vasiliauskas.

1985 m. Dalyvavo rašytojai: A. Sprindis, M. Rakauskas, E. Ignatavičius, B. Vilimaitė, J. Gansiniauskaitė, D. Mušinskas, A. Mikuta. Apie Petrą Cvirką – savo mokytoją – kalbėjo Vilniaus valst. universiteto docentas, rašytojas ir kritikas A. Sprindis, supažindino su šiuolaikiniais lietuvių novelės kūrėjais – P. Cvirkos tradicijų tęsėjais.

1986 m. Novelės vakarų dešimtmetis. Dalyvavo rašytojai: Jonas Mikelinskas, Algirdas Pocius, Birutė Baltrušaitytė, Eugenijus Ignatavičius. Aktorius R. Butkevičius, Liaudies buities muziejaus dainininkė Veronika Pavilionienė ir Kauno tekstilės mokslinio tyrimo instituto liaudies ansamblis linksmino žiūrovus.

Citata: „Novelės vakaro skrydis vis plačiau išskleidžia savo sparnus. Mes, Nemuno krašto žmonės, labai laukiame rašytinio ir sakytinio žodžio meistrų. Sėjėjo ir rašytojo triūsas išties panašus, nes vienas beria į dirvą grūdą, o kitas žmonių sielose sėja grožio ir gėrio sėklą... ir nėra tai sėjai nei pradžios, nei pabaigos, ji amžina, kaip pats žmogaus gyvenimas."( S.Šeštakauskaitė, Jurbarko rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja).

„Nėra abejoniių, kad tai – viena gražiausių tradicijų mūsų literatūriniame gyvenime. ... Ateityje ši tradicija gyvuos, nes P. Cvirkos vardas brangus ir literatams, ir jo tėviškės žmonėms." (R.Sadauskas)

1987 m. Dalyvavo rašytojai; V. Martinkus, M. Sluckis, A. Ramonas, P. Venclova J. Gimberis. Aktorius J. Šalkauskas. Vilniaus grąžtų gamyklos „Vilnija" kaimo kapela linksmino. Dalyvavo svečias iš VDR Horstas Flygė – rašytojas, profesorius. Antruoju Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatu tapo rašytojas Mykolas Sluckis už novelių romaną „Medžliepis". Aktorius J. Šalkauskas perskaitė ištrauką iš M. Sluckio romano „Medžliepis". Literatūros muziejaus direktorius J. Laurinaitis įteikė LTSR kultūros žymūno ženklelį jau dvidešimtus metus P. Cvirkos tėviškę globojančiam Kazimierui Staniuliui. Veikė literatūros paroda, liaudies meistrų klubo „Mituva" narių darbų paroda – pardavimas.

Citata:„Mes, rašytojai, gyvenam, kuriam ir savo kūryba už kažką kovojam. Laiko velenas apsisuka ir parodo, kad ne viskas, už ką kovojom, buvo šventa. Mes ne visada jums sakėm viską ir ne visada tai galėjom. Tačiau niekada neužmiršim, po kokiais stogais gyveno mūsų tėvai." (Mykolas Sluckis).
„Mykolas Sluckis –jūsų rašytojas. Žiūrėjau į jūsų akis, kurios taip aiškiai džiaugėsi jo apdovanojimu. Bet šis rašytojas turi ir antrąją tėvynę. Tai Vokietijos Demokratinė Respublika. Pas mus išverstos 77 lietuvių rašytojų knygos. Vienuolika yra M. Sluckio romanų. Daug kartų jis buvo VDR. Jis pastatė dvasinio bendravimo tiltą tarp mūsų tautų. Ir kai jis lankėsi pas mus, lygiai taip pat švytėjo ir džiaugėsi vokiečių skaitytojų akys." (Horstas Flygė, rašytojas, profesorius iš VDR)

1988 m. Dalyvavo rašytojai: V. Rimkevičius, J. Skabliauskaitė, N. Pranckevičiūtė, D. Mušinskas, A. Mikuta. Aktorius J. Čepaitis skaitė P. Cvirkos apsakymą „Filosofijos vaisiai"- tai buvo vieno aktoriaus teatras. Vakare Veliuonos parke surengtas liaudiškas vakarojimas.

1989 m. Dalyvavo rašytojai: E. Ignatavičius, V. Girdzijauskas, J. Mačiulis, V. Martinkus, G. Aleksa, D. Pranskietytė. Aktorė K. Kymantaitė, dainininkė S. Bražėnaitė.
Šių metų novelės vakaras pavadintas kraštiečų³ literatūrine švente, nes visi atvykę rašytojai kilę iš Jurbarko krašto.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.