Kolūkių istorijos

Armeniškių ŽŪB susikūrimo ir likvidavimo istorija [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2002. – 13 p. + likvidavimo aktas su antspaudu ir autografais.

Armenos kolūkio iširimo istorija [Rankraštis} / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 1998. – 7 p.

Aušros kolūkis XI penkmetyje [Mašinraštis] / parengė Angelė Žičkuvienė ; Jurbarko raj. CB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1986. – 20 p. : 11 nuotr., lent. Įr., antra l. pusė tuščia..

Jurbarko raj. Pavidaujo kolūkio metraštis : 1981-1983 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; nuotr. Vytauto Razo ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. – Pavidaujys, 1983. – 16 p.

„Pergalės“ kolūkio įsikūrimo istorija (1948-1954) [Mašinraštis] / parengė Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. CB Rotulių fil. – Rotuliai, 1984. – 20 p. : [10] nuotr.

,,Pergalės“ kolūkio kolūkiečiai, apdovanoti ordinais [Mašinraštis] / parengė Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. CB Rotulių fil. – Rotuliai,1986. – 19 p. : [17] nuotr.

Raudonės kolūkio iširimo istorija [Rankraštis] / medžiagą surinko ir užrašė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko raj. Raudonės fil. – Raudonė, [1990]. – [13] p.  

Kolūkinio gyvenimo pėdsakai Stakiuose [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1984. – 101 p. : 101 nuotr.

Žemaitės kol. šiltnamiai ; Garbės kolūkiečiai.