Kalbotyra. Literatūra

Vietovardžiai. Vardai ir pravardės / parengė Virginija Užkuraitienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2005. – 14 p.

Novelės vakarai Klangiuose ir Veliuonoje : Literatūros sąrašas 1976-2004 [Rinkta kompiuteriu] / sudarė M. D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, [2004]. – [8] p.