In Memoriam Ona Eigertienė

Ona Eigertienė

(1940-01-15 – 2021-08-27)

Ona

Onutės Šimkutės-Eigertienės biografija neeilinė. Gimė 1940 m. sausio vidury Balneliškių kaime. Jos mamytė, kaip ir tėvelis, pasirinko partizanės kelią, giliu abiejų įsitikinimu, vedantį Laisvėn. Vardan jos dukrytę paliko auginti giminėms. Abu tėveliai žuvo nelygioj kovoj, Onutę palikdami našlaite.

1958 m. baigusi Eržvilko vidurinę mokyklą, Onutė dirbo Pavidaujo, o nuo 1959 iki 1961 m. – Telviakų kaimo bibliotekoje. Pakeitusi gyvenamą vietą, Jurbarke dirbo prekyboje, ryšių mazge. Matyt, širdis traukė prie knygų, nes 1976 m. pradėjo lankyti bibliotekininkų kursus prie Jurbarko centrinės bibliotekos. Nuo 1977 iki 2010 metų dirbo įvairiose pareigose Jurbarko rajono viešojoje bibliotekoje. 1981 m. įgijo bibliotekininkės specialybę Vilniaus kultūros mokykloje. Buvo kruopšti, konkreti, pareiginga darbuotoja. Dalyvavo profsąjungos veikloje.

Onutė nuoširdžiai džiaugėsi Atgimimu, aktyviai palaikė Sąjūdį, priklausė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai. Stengėsi dalyvauti visuose laisvėjančios Lietuvos renginiuose. Bandė surasti tėvelių palaikus, bet pastangos buvo bevaisės. Lietuvos patriotei buvo labai sunku vaikus išleisti į užsienį.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės vyrui Antanui, dukrai Daivai ir sūnui Gintarui, bei anūkams.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.