Geriausio 2020 metų bibliotekininko vardas ir premija įteikti Pilies I filialo bibliotekininkei JŪRATEI JUCIKIENEI

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Geriausias 2020 metų bibliotekininko vardas ir premija“ nominacija buvo įteikta – Pilies I filialo vyresniajai bibliotekininkei Jūratei Jucikienei.

15

Kai kam 2020-ieji tapo iššūkių metais, o Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pilies I filialo bibliotekininkei Jūratei Jucikienei, jos iniciatyvos, naujų idėjų ir neblėstančios energijos dėka – atradimų veikloje metais.
Pilies I kaimo mikrorajone gyvena 525 gyventojai. Biblioteka aptarnauja 7 kaimus: Pilies I k., Pilies 2 k., Kartupėnų k., Vensloviškių k., Kaniūkų k., Šilinės k., Sliekiškių k.

2020 metais Pilies bibliotekoje vyko įvairaus pobūdžio renginiai – susitikimai su rašytojais, muzikos atstovais, buvo organizuojamos parodos, įvairių valstybinių švenčių minėjimo renginiai, rašytojų ir nusipelniusių Lietuvai žmonių jubiliejai, rankdarbių, tapytų darbų, skulptūrų parodos. Suorganizuoti net 35 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.

Biblioteka Pilies gyventojams tampa vieninteliu kultūros ir informacijos centru kaime. Bibliotekoje vykstančiuose renginiuose buriasi bendruomenė – bibliotekininkės Jūratės paskatinti, ne tik stebi renginius, bet ir mielai įsitraukia į jų organizavimą: 2020 m. sausio 6 d. „Metų knygos rinkimai 2019” suaugusių kategorijos knygų penketuką pristatė Milda Bendoraitienė, Regina Butkienė, Adelė Janušienė, Angelė Žičkuvienė (bibliotekininkės suburtos bendruomenės narės). Atsidėkodama už bendrystę metų pabaigoje bibliotekininkė organizuoja padėkos renginį ištikimiausiems bibliotekos lankytojams, skaitytojams, renginių dalyviams, rėmėjams.

Didelį dėmesį bibliotekininkė skiria lankytojų informaciniam švietimui – organizuoja skaitmeninio raštingumo konsultacijas bei mokymus. Vaikams organizuoja edukacinio pobūdžio viktorinas, inicijuoja Nacionalinio diktanto rašymą bei kitas vasaros užimtumo veiklas šeimoms.

Naują veiklos kryptį filiale bibliotekininkė atrado karantino metu, kuomet buvo ypač ribojamas patekimas į bibliotekas ir kitas institucijas – bibliotekininkė ėmėsi iniciatyvos ir pradėjo įgyvendinti knygnešystės idėją, kuri buvo labai teigiamai įvertinta bendruomenės narių. Bibliotekininkė ne tik pristato knygas į namus, tačiau aprūpina vyresnius bendruomenės narius reikalingiausiomis maisto prekėmis, medikamentų poreikiu. Nuolatos bendrauja su skaitytojais ir lankytojais telefonu – bendruomenė ypač vertina tokio pobūdžio pokalbius, karantino metu ne vienas pajuto socialinio ryšio trūkumą.

Bibliotekininkė puoselėja tautiškumo išsaugojimą – kepa duoną ir veda edukacinius „Duonos kelias“ užsiėmimus. 2020 m. vasario 25 d. bibliotekininkė kartu su Jurbarko kultūros centru ir Pilies kaimo bendruomene suorganizavome smagią ir sočią Užgavėnių šventę, kurios Pilies kaime jau penkerius metus niekas neorganizavo. Bendruomenė ypač teigiamai įvertino duonos kepimo subtilybes ir bibliotekininkės pristatytą duonos kepimo istoriją – edukacijų poreikis išaugo ir bibliotekininkės Jūratės iniciatyva duonos kelias tapo matomas ir vertinamas Jurbarko rajone. Duonos kepimo tradiciją bibliotekininkė pristato ir Tarptautiniuose renginiuose, parodose (Vilniaus knygų mugė 2020).

Didelį dėmesį bibliotekininkė skiria Pilies I bibliotekos filialo istorijos tyrinėjimams. 2020 m. Lietuvos kultūros tarybai teikė projektą „Saleziečiai Vytėnuose“ – tai istorijos išsaugojimas nuo 1934 m., kai buvusiame Zamkaus dvare įsikūrė Saleziečių vienuolynas. Išskirtinis Zamkaus dvaro pastatų kompleksas yra tapęs Pilies kaimo centru, kuriame įsikūręs Pilies I bibliotekos filialas. Bibliotekininkės vizija, jog vienuolyno pastatų dvasia atgimtų ir bendruomenę praturtintų tiek istorijos, identiteto žiniomis, tiek tradiciniais kultūriniais renginiais.

Bibliotekininkė ne tik kaupia informaciją apie kraštą, jo žmones ir istoriją, bet ir užtikrina jos prieinamumą, rūpinasi informacijos sklaida bendruomenėje. Organizuoja kraštotyros leidinių parodas, susitikimus su kraštiečiais, knygų pristatymus, parodas. Renka paskelbtas publikacijas spaudoje bei kraštiečių knygose. Kraštotyros kartotekoje fiksuoja įvykius susijusius su bendruomenės gyvenimu, įvykiais Panemunės pilyje. 2020 metais parengė vieną kraštotyros darbą: „2020 metų metraštis“. Bibliotekos kraštotyros fondą sudaro 62 darbai.

Jūratė Jucikienė kuria naują bibliotekos filialo viziją – teikia kompleksiškas, bendruomenės poreikius ir lūkesčius užtikrinančias skaitymo, kultūros, informacijos gavimo ir socialines paslaugas. Telkia bendruomenės narius ir institucijas krašto puoselėjimui ir atminties išsaugojimui.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.