Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos apklausos „BIBLIOTEKOS TEIKIAMOS PASLAUGOS“ ataskaita

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimas buvo inicijuotas norint išsiaiškinti, ar bibliotekoje teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybė atitinka lankytojų norus bei lūkesčius. Manome, kad tokie tyrimai yra reikalingi ne tik tam, kad sužinoti reikiamą informaciją, bet ir parodyti mūsų bibliotekos skaitytojui, jog jis mums rūpi. Sužinoję lankytojų nuomonę pateiktais klausimais, stengsimės į ją atsižvelgti.

Apklausos rezultatų suvenstinė ČIA 

Apklausos temos aktualumas
Paslaugų teikimas visuomenei yra vienas iš esminių funkcijų bibliotekoje. Didžiausią įtaką dabartinės bibliotekos veiklos krypčiai padarė naujausios skaitmeninės technologijos. Tačiau tai priimtina ne visiems bibliotekos paslaugų vartotojams: vieni vartotojai taupo laiką naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, o kiti – renkasi tiesioginį bendravimą su bibliotekos darbuotojais, nepripažįsta šiuolaikinių technologijų naudojimo ir vertina tradicinę spaudą. Biblioteka organizuoja daug įvairių renginių įvairioms skaitytojų grupėms. Rengiant renginius susiduriame su auditorijos surinkimo problema. Šia apklausa ir buvo norima sužinoti lankytojų nuomonę apie bibliotekoje teikiamas paslaugas ir vykdomas kitas veiklas. Respondentų įvertinimas padės mums tobulinti paslaugų kokybę, planuoti artimiausių metų veiklos kryptis.

Apklausos tikslas  išsiaiškinti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai bibliotekai padės įsivertinti stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Uždaviniai - Išsiaiškinti Viešosios bibliotekos lankytojų nuomonę apie bibliotekos teikiamas paslaugas bei aptarnavimo kokybę.
Apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti jų panaudojimo galimybes bibliotekos paslaugoms bei aptarnavimo kokybei gerinti.

Tyrimo tikslinė grupė – Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų vartotojai.

Duomenų rinkimo forma – Online apklausa sukurta www.manoapklausa.lt. Apklausa buvo grindžiama savanoriškumo ir anonimiškumo principais.

Imties dydis: Klausimynas buvo pateikiamas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojams (paslaugų vartotojams). Elektroninis anketos variantas buvo pateiktas Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.jurbarko-rvb.lt, bibliotekos facebook profilyje ir platinama el. paštu. Anketa buvo platinama ir pildoma elektroniniu būdu. Teisingai užpildytų anketų skaičius – 100 vnt.

Tyrimo trukmė: 2020 m. balandžio 3 d. – 2020 m. gegužės 25 d.

apklausos coveris

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.