2020 m. Lietuvos kultūros tarybos finansuoti Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektai

Projektai yra labai svarbi ir aktyviai plėtojama Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos sritis, padedanti populiarinti literatūrą, autorius, skatinti skaitymą, iš arčiau supažindinti su menu, kultūros kūrėjais, pasinerti į kūrybą. 2020 m. Lietuvos kultūros taryba finansavo 8 Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teiktus projektus  bendra Lietuvos kultūros tarybos ir Jurbarko rajono savivaldybės finansuotų projektų suma siekia daugiau nei 22000,00 Eur.

Pagrindinis Jurbarko viešosios bibliotekos prioritetas – įgyvendinami projektai orientuoti į įvairaus amžiaus lankytojų laisvalaikį. Dažnai literatūrą integruojame į projektų veiklas, praturtiname renginius šiuolaikinėmis technologijomis ir inovatyviais spendimais, atsižvelgiame į naujausias renginių formas, lankytojų poreikį. Plačiau apie finansuotus projektus:

„Jurbarkiškio kodo beieškant“ – tęstinis projektas, kurio metu organizuojamuose renginiuose kalbamasi apie Jurbarko krašto žmonių identitetą, vertybes, praeitį, dabartį ir ateitį. Diskusijos vyko su autoritetingais kraštiečiais, gyvenančiais kitose šalyse arba kituose Lietuvos miestuose. Didelis dėmesys skirtas pasiekti jaunąją auditoriją, motyvuoti žmones pristatant geruosius kraštiečių pavyzdžius, supažindinti su jų karjeros keliu ir požiūriu į gyvenimą. Šiemet pokalbiams pakvietus skirtingų profesijų atstovus vykusios diskusijos tiesiogiai transliuotos socialiniame tinkle Facebook.

„Kultūros pusryčiai“ – organizuojant projekto veiklas buvo iškeltas tikslas – Jurbarko rajono kultūros darbuotojų ugdymas kokybiškomis meninėmis ir kultūrinėmis veiklomis. Siekėme prisidėti prie kultūros darbuotojų kompetencijų tobulinimo ugdant smalsumą, toleranciją ir iniciatyvumą kasdienėje darbinėje veikloje. Lūkesčiai buvo viršyti – į organizuotus susitikimus įsitraukė ne tik kultūros darbuotojai, tačiau ir bendruomenės nariai, jaunimo organizacijos. Susirinkusieji renginių dalyviai turėjo išskirtinę progą praturtinti savo vykdomas veiklas naujomis, projekto dalyvių išsakytomis idėjomis, paskatinimais imtis neatrastų veiklų, patirtiniais pasakojimais apie iššūkius savo profesinėse veiklose. Turėjo išskirtinę galimybę juos pamatyti iš arčiau, užduoti jiems rūpimus klausimus, betarpiškai bendrauti. Buvo užtikrintas ir lūkesčius viršijęs partnerių ir visuomenės įsitraukimas į organizuotas veiklas. Renginiai buvo gausiai ir noriai lankomi. Suorganizuotas sklandus projekto veiklų viešinimas per įvairias socialines ir medios priemones.

„Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės“ – organizuoti įsimintini ilgam, sulaukę didžiulio susidomėjimo projekto renginiai  suteikė galimybę Eržvilko bendruomenei susipažinti su profesionaliais meno kūrėjais, iš arčiau susipažinti ir pabendrauti su žinomais aktoriais Gediminu Storpirščiu ir Ligita Kondrotaite, pasiklausyti jų atliekamos literatūrinės-muzikinės programos „MaMaMe” Škaplierinės atlaidų šventės išvakarėse tradiciniuose Naktiniuose skaitymuose Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčioje. Nuotaikingas ir kūrybingas susitikimas su populiariu vaikų rašytoju Tomu Dirgėla paskatino projekte dalyvavusius vaikus dar labiau skaityti, dalintis mintimis apie perskaitytus kūrinius, kurti savarankiškai. Sukurta ir iškilmingai atidaryta vietinio medžio dirbėjo sukurta meniška Eržvilkaičio Knygnešiuko bibliotekėlė, įamžinanti Eržvilko krašto knygnešių ir pirmosios bibliotekos-skaityklos atminimą, kviečianti skaityti, mainytis ir dalintis knygomis. Sukurta patraukli erdvė knygos mylėtojams tapo eržvilkiškių mėgiama lankytina vieta, traukos centru susitikimams ir bendravimui, ypač tapo mėgiama vaikų ir jaunimo.

„Žydų Kultūros pėdsakais Jurbarke“ – projektu skatiname Jurbarko žydų istorinės kultūros pažinimą ir sklaidą tarp visų amžiaus grupių žmonių. Sukurtas internetinis tinklalapis www.zydukultura.lt, kuriame aprašyti ir audio įrašais, žemėlapiais papildyti penki žydų istoriją Jurbarke atspindintys kultūros objektai. Visa informacija pateikiama suvokiamai ir patraukliai – žmonės savarankiškai gali apžiūrėti objektus nuotoliniu būdu, išgirsti jų istoriją. Atvykus į Jurbarko miestą – realiai juos apžiūrėti. Objektus rasti padeda internetiniame puslapyje įdiegtas žemėlapis. Sukūrus internetinį puslapį buvo sudarytos sąlygos visų amžiaus grupių žmonėms nemokamai susipažinti su istorine žydų kultūra gyvavusia Jurbarke. Projektu „Žydų kultūros pėdsakais Jurbarke“ buvo atvertas pažinimo langas į plačia žydų kultūrą Jurbarke.

„Nuo garbingos praeities nepabėgsi“ – įrengus tarpukario Lietuvos atmosferą perteikiantį pabėgimo kambarį paminėtas Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-metis bei prisiminta iškili Jurbarko krašto asmenybė, Steigiamojo Seimo narys Kazimieras Ambrozaitis. Gyventojai patrauklia forma supažindinti su svarbiais mūsų Valstybės istorijos faktais, pabėgimo kambaryje vyko istorijos, gimtosios kalbos pamokos.

„Skaitymai su šunimi“ – pagrindinis rojekto tikslas  padėti vaikams gerinti skaitymo gebėjimus, įgauti drąsos skaityti, paskatinti pamilti knygą ir skaitymą, dažniau lankytis bibliotekoje – pasiektas. Projektui pasibaigus, jame dalyvavę vaikai daug geriau skaitė nei jo pradžioje, įgijo daugiau drąsos pamokose, pasitikėjimo savimi. Visi jie tapo bibliotekos skaitytojais. Projekte dalyvavo 13 vaikų.

„Bibliotekų spiečius 2020“ – rojektas ir atvira diskusija kartu su didžiųjų apskričių bibliotekų, Nacionalinės bibliotekos, bibliotekų asociacijos, bibliotekininkų draugijos atstovais ir kitais visuomenės nariais labiau įsigilino į besikeičiantį bibliotekų vaidmenį šių dienų visuomenėje ir bibliotekų vaidmenį bei atkreiptas dėmesys į regionų ir kaimiškų vietovių bibliotekas. Dalinantis gerąja patirtimi tarp regiono bibliotekų, generuojant naujas idėjas, išplėstas bibliotekų ir jų darbuotojų atvirumas bei matomumas. Glaudesnis regionų bibliotekų bendravimas ir įsitraukimas į bendras veiklas, projektus.

„Pokalbiai Kubu“ – pagrindinis projekto „Pokalbiai KUBU“ tikslas buvo suorganizuoti renginius, su profesionaliais kultūros ir meno atstovais, literatūros autoriais (Stanislavas Stavickis-Stano, Algirdas Kaušpėdas, Gražina Baikštytė ir Beata Nicholson). Buvo suorganizuoti 4 susitikimai su skirtingų profesijų atstovais, kuriuos moderavo Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojas bei knygų apžvalgininkė Jurgita Čepaitė. Susitikimų metu pašnekovai kalbėjo ne tik apie savo profesinės veiklos pasiekimus, tačiau ir pristatė savo autorines knygas. Renginiai buvo transliuojami per Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir partnerių, Klaipėdos regiono bibliotekų, Facebook paskyras. Tai lėmė itin didelį renginių peržiūrų skaičių (apie 11000). Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamos paslaugos prisitaikė prie pandeminės situacijos Lietuvoje ir turėjo galimybę nenutrūkstamai teikti kokybiškas paslaugas Jurbarko ir Klaipėdos regiono skaitytojams.

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendindama projektus yra atvira bendradarbiavimui. Projektus įgyvendiname kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, vietiniais verslininkais, kitų miestų ir apskričių bibliotekomis. Džiugu, jog projektų veiklos sulaukia aktyvaus bendruomenės palaiko – lankytojai ir skaitytojai aktyviai ir noriai įsitraukia įgyvendinant projektų veiklas. Gauname reikšmingą grįžtamąjį ryšį, kuris padeda kuriant Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ateities viziją.

Dėkojame skaitytojams ir lankytojams už praėjusių metų bendrystę! Mes esame stiprūs tik kartu su Jumis! Kurkime atvirą ir šiuolaikišką Jurbarko rajono savivaldybės viešąją biblioteką KARTU!
Linkime džiaugsmingų ir sėkmingų artėjančių 2021-ųjų metų Jums!

31

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.