Gintautas Vincentas Stankaitis

Gintautas Vincentas Stankaitis

Teūžaus vėtros kraupios, niūrios, –
į dykumas pavirstančiais laukais, –
kitų tėvų namų neturim,
senų dainų naujausios nepakeis...
Mes paskutiniai dainiai močių sodžių,
mintim grįžtą pro paruges, takus,
prie vieškelių eglaitės guodžia –
šnarėdamos sutinka kaip savus:
suprantame šakoto klevo šneką,
o gryčių dūmai – atgaiva kvapni,
sula – tas medžių kraujas – gyslom teka, –
savojoj žemėj tampam amžini, –
dažnai pavirstame kapais ir kryžiais,
liepsna žvakelių, artimų malda, –
į savo gimtines sugrįžę,
juose ir liksim... visada...

Čia vienas iš paskutiniųjų, šių metų pradžioje sukurtų, mūsų kraštiečio, teisininko, literato, visuomenininko Gintauto Vincento Stankaičio eilėraščių. Spalio 31-ąją, po sunkios ligos, mirtis jį išsivedė.
Gintautas gimė 1936 m. birželio 19 d. Paparčių kaime. Pustrečių metukų būdamas, neteko mamos. Dar po penkerių metų vokiečiai kalėjime nužudė tėvą. Našlaitį užaugino seneliai Matusevičiai, gyvenę Eržvilke. 1944-1947 m. vaikas mokėsi Kavolių pradinėje, 1948-1956 m. – Vadžgirio vidurinėje mokykloje. 1956-1957 m. dirbo Lapgirių tarybinio ūkio darbininku, vėliau sandėlio vedėju. 1958-1963 m., remiamas seserų, studijavo Vilniaus universitete, įgijo teisininko specialybę.
1963-1982 m. Gintautas Stankaitis dirbo Vilkaviškio rajono Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sekretoriumi, 1965-1982 m. – Vilkaviškio rajono Liaudies teismo teisėju. 1982-2005 m. dirbo advokatu Ukmergėje.
G. V. Stankaitis buvo Ukmergės rajono tarybos nariu. Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 1988 m. Steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime buvo išrinktas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo nariu ir šias pareigas ėjo iki 1991 m.
1991-1999 m. buvo Krašto apsaugos savanorių pajėgų savanoris, 1993-1995 m. Lietuvos šaulių sąjungos garbės teismo pirmininku. Jis yra atkurtos Lietuvos teisininkų draugijos narys.
Dar bestudijuodamas Gintautas sukūrė šeimą, su kuria gyveno Anykščiuose, ten gimė ir pirmas vaikas. Su žmona Vilhelmina užaugino tris sūnus inžinierius, kurie jam padovanojo penkis anūkus..
Eiliuoti Gintautas pradėjo nuo mažens, savo kūrybą išdainuodamas ir čia pat pamiršdamas. Būdamas paaugliu, jau pradėjo savo kūrybą užsirašinėti. Polinkiui į literatūrą įtakos tikriausiai turėjo knygneše buvusi močiutė Barbora – namuose buvo laikraščių ir žurnalų. Dėdė Kazimieras dar prieš mokyklą išmokė skaityti. Be kita ko, vaikas perskaitė ir visus „Ūkininko patarėjus“, kuriais buvo išklijuotos trobos sienos. Gintuko krikštatėvis Izidorius Stankaitis buvo lituanistas ir ilgametis Vinco Krėvės-Mickevičiaus sekretorius Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Gintautas svajojo taip pat tapti lituanistu, bibliotekininku arba germanistu. Deja, šioms svajonėms išsipildyti nebuvo lemta.
Dirbdamas teisininku, Stankaitis rašė tik publicistiką, sukūrė šiek tiek novelių ir apsakymų. Tik po Atgimimo išskleidė sparnus ir pasipylė eilėraščiai – tiek suaugusiems, tiek vaikams. Pirmoji knygelė išleista 1995 m. Stankaitis buvo aktyvus Ukmergės literatų draugijos "Versmė" valdybos narys, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys.
Stankaičio kūryba publikuota periodikoje ir poezijos rinkiniuose bei almanachuose. Kai kada pasirašinėdavo slapyvardžiais. Jis bendradarbiavo Ukmergės Sąjūdžiui 1989–1994 m. leidžiant laikraštį "Aistuva", sugalvojo jo pavadinimą. Buvo eilėraščių vaikams almanacho "Riešutėliai" (2005 m.) redaktorius, Ukmergės kultūros draugijos leidžiamo almanacho "Eskizai", kolegijos narys.
Autorius Jurbarko bibliotekai padovanojęs 16 išleistų ir 13 kompiuteriu rinktų savo knygų. Neturime tik rankraštyje likusių „Teisininko atsiminimų“ bei paskutiniųjų metų eilėraščių. Gaila, bet su šiuo kūrėju pasimatyti taip ir neteko.
1999 m. už Broniaus Krivicko literatūriniam konkursui pateiktus eilėraščius ir kūrybos visumą G. V. Stankaitis pelnė I laipsnio diplomą. 2003 m. tapo JAV lietuvių laikraščio "Dirva" 40-ojo novelės konkurso premijos laureatu. Už eilėraščių rinkinėlį "Pokalbiai su Amžinuoju" jis pelnė XIII Rytų Lietuvos literatų konkurso II laipsnio diplomą.
G. V. Stankaitis apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000 m.).
Netekome dar vieno iškilaus žmogaus, patrioto, kūrėjo. Nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir kitus artimuosius.
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.