Mirė poetas ir vertėjas Jonas Juškaitis

Užgesiu degdamas, nes gesdamas degu.

Ne vergas, ne valdovas – darbininkas.

Tegu tik laisvas liksiu ir tegu

Prabėgsiu kaip eilėraštis dainingas.

/Jonas Juškaitis/

Birželio 29 d. sustojo plakusi vieno žymiausių mūsų krašto žmonių, poetų poeto Jono Juškaičio širdis.

Rašytojas, vertėjas, visuomenės veikėjas Jonas Juškaitis gimė 1933 m. gegužės 30 d. Kuturių kaime, netoli Imsrės upelio. Tėvas – buvęs caro kareivis, matęs pasaulio, prasilavinęs. Pas jį pasitarti rinkdavosi kaimo vyrai. Pačiam Jonui tėvas visą gyvenimą buvo svarbiu žmogumi. Šeimoje augo keturi vaikai – dvi seserys ir du broliai. Jonas iš jų mirė paskutinis. Namuose nuo mažens buvo knygų, giminėje tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės buvo rašančių (A. Giedraitis, S. Bakšys).

Jonas mokėsi Klišių pradžios mokykloje, nuo 1945 m. – Jurbarko vidurinėje mokykloje. 1953-1958 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo mokytoju, 1958-1962 m. dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcijoje. 1962-1970 metais gyveno ir kartu gydėsi Kuturių kaime, nuo 1970 – Vilniuje. 1970-1987 m. Vasarodavo Rotuliuose pas tėvus ir seserį arba Veliuonoje, žmonos gimtinėje.

Klasiokės dar ir dabar deklamuoja mokykloje Jono kurtus kupletus. Rajono spaudoje pirmasis jo eilėraštis išspausdintas 1953 m. O pirmoji kukli, 34 puslapių eilėraščių knygelė „Ir aušros, ir žaros“ pasirodė 1962 m. Iki šiol išėjo bene šešiolika Juškaičio knygų – ne tik poezijos, bet ir eseistikos. 1984 m. išleido poezijos rinkinį vaikams „Su volungės balsu“. Daug jo eilėraščių, prisiminimų, straipsnių įvairiuose rinkiniuose, periodiniuose leidiniuose. Praėjusiais metais išleisti Bernardo Brazdžionio laiškai Jonui Juškaičiui ir Virginijos Balsevičiūtės monografija apie Joną Juškaitį „Toks gražus, toks liūdnas“. O dar vertimai – A. Achmatovos, A. Bloko, J. V. Getės, N. Gumiliovo H. Heinės, F. Helderlino, S. Jesenino, M. Lermontovo, F. G. Lorkos, O. Mandelštamo, K. K. Norvido, R. M. Rilkės, F. Šilerio, G. Traklio, senovės japonų poetų ir kitų užsienio rašytojų. Paties Jono kūryba versta į anglų, baltarusių, ispanų, italų, latvių, lenkų, rusų, ukrainų, vengrų, vokiečių kalbas.

Nuo 1971 m. Jonas Juškaitis buvo Rašytojų sąjungos nariu. Taip pat priklausė Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijai, Lietuvos kariuomenės karininkų, Nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido sąjungai.

Poetas nemėgo viešų susibūrimų, nesivaikė aplodismentų, pigaus populiarumo. Ir susitikimų su juo būta nedaug. Nors Jonas Juškaitis liko ištikimas tradiciniam ketureiliui, jis reformavo sintaksę. Juškaičio poeziją neperskaitysi vienu ypu. Ją reikia skaityti tyloje, lėtai, po keletą kartų, permąstant ir pagalvojant. „Aš galvojau rašydamas, o tu galvok skaitydamas“. Joje daug prasmių, keliasluoksnių metaforų. Todėl Jonas Juškaitis ir vadinamas „Poetu poetams“. Dar – rašytojų tarpe - „Agronomu“, nes jo eilėraščiuose daug gimtojo kaimo, apskritai kaimo aplinkos, gamtos.

Rašytojas, po kelių teikimų, 1989 m. apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija, 1999 m. tapo „Poezijos pavasario“ laureatu, 2004 m. gavo Jono Aisčio literatūrinę premiją, o 2008 m. jam įteiktas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius.

Buvo vedęs žurnalistę ir rašytoją Danutę Žilaitytę, kurią labai mylėjo. Po jos mirties sutvarkė ir išleido paskutinę jos kūrybą. Buvo praktikuojantis katalikas, gan artimai bendravo su keletu kunigų. Dievo, tikėjimo temos atsispindi ir jo kūryboje. Iki mirties nešiojosi širdyje savo gimtinę, taip pat ir Jurbarką, nuolat pasakodavo, kur kas jo laikais buvo, kaip atrodė. Išleidęs naują knygą, visada atsiųsdavo dovanų – vieną bibliotekai, o kitą – bibliotekininkei Jūratei. Gavęs sveikinimo atviruką, jeigu ne parašydavo, tai paskambindavo padėkoti.

Rašytojo atminimas visada rusens mūsų širdyse. Mums jį primins ir rašytojų šeimos nuotrauka „Kraštiečių alėjoje“, ir vardinis suolelis bibliotekos parke. Nuoširdžiai užjaučiame Jono Juškaičio artimuosius.

Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas

 Jonas Jusk

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.